วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

Eassos PartitionGuru Pro 4.7.2 Incl Crack

Eassos PartitionGuru Pro 4.7.2 Incl Crack
General information
TITLE : Eassos PartitionGuru
COPY : v4.7.2.155
MANUFACTURER : Eassos
UPDATED ON : August 23, 2015
OPERATING SYSTEM : Windows 8/8,1, Windows 7, Windows Vista, Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows 10 (32-64 bit)

FILE SIZE(S) : 33 mb


Eassos PartitionGuru Pro 4.7.2 Final Release is an all-in-one utility for effective data recovery, partition management and recovery as well as offers tool to backup Windows operating system. Recover deleted or lost partition easily, manage hard disk partitions, fix damaged partitions and quickly unerase deleted files. The user essentially has the ability to create, format, delete or hide disk partitions. It lets you recover data from RAID and virtual disks, recover USB drive deleted files, and retrieve files from FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, EXT3 file systems. Additionally, this software allows you to consistently create partition and hard drive backup of entire system and files and use backup in case of disaster.

Eassos PartitionGuru Pro 4.7.2 Incl Crack Key Features:
 – Free USB flash drive recovery software
– Safely resize or split partition without losing data
– Non-destructive and read-only SSD and external hard drive data recovery
– Clone partition to another partition by file or copy by sectors
– Create, format, delete, hide, resize and split partition
– Create bootable USB flash disk in case of Windows crash
– Convert dynamic disk to basic disk
– Backup partition to image file or restore partition from image file
– Clone virtual disk and its partitions
– Recover memory card, recover memory stick and virtual disk.
– Convert partition table type MBR to GUID without damaging data
– Clone and backup partition and rebuild MBR
– Clone the entire hard drive to another disk by file or by sectorsEassos PartitionGuru Pro 4.7.2 Installation Instructions:
Run “PGSetup472.exe” and install the software.
Do not open the program. Close it completely.
Go to crack folder, copy “Options.ini” and paste to installation directory and replace the original file.
That’s all. Enjoy PartitionGuru Pro 4.7.2 Full Version Download.

ใน win rar ทุกไฟล์ได้ใส่การกู้ข้อมูลไว้ 5 % ทุกไฟล์ที่ท่านดาวโหลด

===========================================
==================================================
ผมคิดว่าการกดไลค์ 1 ครั้งของคุณใช่เวลาน้อยกว่าผมที่อัปให้คุณโหลด
==================================================
ดาวโหลด :Eassos PartitionGuru Pro 4.7.2 Incl Crack
===================================================
===================================================

1 ความคิดเห็น: