วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Windows 7 Seven Black Editoin V.31 x 64 Bit

Windows Seven Black Editoin V.31 x 64 Bit
ข้อมูล
ชื่อเรื่อง : ดาวน์โหลด Windows Seven Black Editoin V.31 x 64 Bit 
คัดลอก :  V. 31
ผู้ผลิต:  Team OS
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ตุลาคม 2015
ระบบปฏิบัติการ: OS
ขนาดไฟล์ (s) : 7.47Gb.
ยาแก้ไอ : ใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรต่อ
ทดลองด้วยตัวเอง : _
ดาวโหลด ; ดาวโหลดแรงเต็มสปีดเน็ท
อัปโหลด :  jassha.blogspot.com 
****************************
Windows 7 Black 31.10 x64 USB
****************************
----------------------------------
General Information
-----------------------------------
Type.................: Application
Platform.............: Windows
Image Format.........: Iso USB
Integration log:
#Silent Installs
KB2533552::N/A (Not Needed);NO;9.23 MB;C:\New folder\Windows6.1-KB2533552-x64.msu;Always Installed
KB2603229::N/A (Not Needed);NO;193.42 KB;C:\New folder\Windows6.1-KB2603229-x64.msu;Always Installed
#Tweaks
Add 'Copy To Folder' to context-menu
Add 'Move To Folder' to context-menu
Add 'Take Ownership' to context-menu
Show 'Computer' on Desktop
Show User Folder on Desktop
Allow 3rd Party Themes
Always Show Menu Bars
Show File Extensions
Show Hidden Files & Folders
Open NFO files with notepad
Always Show Menu Bar
Disable Default Browser Check
Disable First Run Customize
Disable User Account Control
#Updates - all Critical updates for Feb added
IE11-Windows6.1-KB3021952-x64.msu added last Cumulative Update
C:\Windows6.1-KB3029944-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3031432-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3004361-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3000483-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3023562-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3013455-x64.msu
C:\IE11-Windows6.1-KB3021952-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3023607-x64.msu
C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB2976627-x64.msu
C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3008923-x64.msu
C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3025390-x64.msu
C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3034196-x64.msu
C:\New folder\ie-spelling-ar.msu
C:\New folder\ie-spelling-bg.msu
C:\New folder\ie-spelling-ca.msu
C:\New folder\ie-spelling-cs.msu
C:\New folder\ie-spelling-da.msu
C:\New folder\ie-spelling-de.msu
C:\New folder\ie-spelling-el.msu
C:\New folder\ie-spelling-en.msu
C:\New folder\ie-spelling-es.msu
C:\New folder\ie-spelling-et.msu
C:\New folder\ie-spelling-eu.msu
C:\New folder\ie-spelling-fi.msu
C:\New folder\ie-spelling-fr.msu
C:\New folder\ie-spelling-gl.msu
C:\New folder\ie-spelling-he.msu
C:\New folder\ie-spelling-hi.msu
C:\New folder\ie-spelling-hr.msu
C:\New folder\ie-spelling-id.msu
C:\New folder\ie-spelling-it.msu
C:\New folder\ie-spelling-lt.msu
C:\New folder\ie-spelling-lv.msu
C:\New folder\ie-spelling-nb.msu
C:\New folder\ie-spelling-nl.msu
C:\New folder\ie-spelling-nn.msu
C:\New folder\ie-spelling-pl.msu
C:\New folder\ie-spelling-pt-br.msu
C:\New folder\ie-spelling-pt-pt.msu
C:\New folder\ie-spelling-ro.msu
C:\New folder\ie-spelling-ru.msu
C:\New folder\ie-spelling-sk.msu
C:\New folder\ie-spelling-sl.msu
C:\New folder\ie-spelling-sr-cyrl.msu
C:\New folder\ie-spelling-sr-latn.msu
C:\New folder\ie-spelling-sv.msu
C:\New folder\ie-spelling-tr.msu
C:\New folder\ie-spelling-uk.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB982018-v3-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2479943-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2491683-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2506014-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2506212-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2506928-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2509553-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2511455-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2515325-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2532531-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2534366-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2536275-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2536276-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2544893-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2545698-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2547666-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2552343-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2560656-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2563227-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2564958-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2570947-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2574819-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2579686-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2585542-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2592687-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2604115-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2619339-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2620704-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2621440-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2631813-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2640148-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2647753-v4-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2653956-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2654428-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2656356-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2660075-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2667402-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2670838-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2676562-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2685811-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2685813-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2685939-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2690533-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2698365-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2705219-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2712808-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2716513-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2718704-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2719033-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2719857-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2726535-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2727528-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2729094-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2729452-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2732059-v5-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2732487-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2736422-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2742599-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2750841-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2761217-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2763523-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2770660-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2773072-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2786081-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2789645-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2791765-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2798162-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2799926-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2800095-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2803821-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2807986-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2808679-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2813347-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2813430-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2818604-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2820331-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2830477-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2832414-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2834140-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2835361-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2836942-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2836943-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2839894-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2840149-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2840631-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2843630-v3-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2846960-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2847077-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2847311-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2847927-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2852386-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2853952-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2857650-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2861191-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2861698-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2862152-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2862330-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2862335-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2862966-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2862973-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2864058-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2864202-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2868038-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2868116-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2868626-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2871997-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2872339-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2882822-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2884256-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2887069-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2888049-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2891804-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2892074-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2893294-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2893519-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2894844-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2900986-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2908783-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2911501-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2912390-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2913152-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2918077-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2918614-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2919469-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2922229-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2923545-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2926765-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2928562-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2929733-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2931356-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2937610-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2939576-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2943357-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2957189-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2957503-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2957509-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2961072-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2965788-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2966583-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2968294-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2970228-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2971850-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2972100-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2972211-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2972280-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2973112-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2973201-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2973351-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2976897-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2977292-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2977728-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2978092-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2978120-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2978668-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2978742-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2979570-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2980245-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2984972-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2984976-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2984981-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2985461-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2991963-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2992611-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2993651-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2993958-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2994023-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3001554-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3002885-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3003743-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3004375-v3-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3004394-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3005607-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3006121-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3006226-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3006625-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3008627-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3009736-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3010788-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3011780-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3013126-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3013410-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3014406-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3019215-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3019978-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3020338-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3020387-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3020388-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3020393-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3021674-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3021917-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3022777-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3023266-x64.msu
-------------------------------------------------------------------------------
Silent Apps List
-------------------------------------------------------------------------------
Mega.Theme.Pack_ssApp
7-Zip_v9.38b_ssApp
Adobe.AIR.Runtime_v16.0.0.273_ssApp
Adobe.Flash.&.Shockwave.Players_2015.02.21_ssApp
Adobe.Reader.X.11.0.0.10_ssApp
Auslogics.Disk.Defrag_v5.3.0.0_ppApp
Auslogics.Registry.Cleaner_v4.3.0.0_ppApp
Auslogics.Registry.Defrag_v8.3.0.0_ppApp
Autoruns_v13.1_ppApp
BleachBit.1.6_ssApp
BurnAware.Free_v7.9_ppApp
CCleaner_5.02.5101_ssApp
Classic.Shell_v4.1.0_(Glenns_Defaults)_ssApp
Core.FTP.Lite_v2.2.1832_ppApp
DVDFab.Virtual.Drive_v1.5.1.1_ssApp
FileZilla.3.10.1.1_ssApp
Firefox.Portable_v35.0.1_ppApp
Firefox_v35.0.1_ssApp
FoxitReader.7.06_ssApp
Free.Commander.XE_v2015.685_ppApp
Glary.Utilities_v5.19.0.32_ppApp
Glasswire.Network.Monitor.Firewall_1.0.38b_ssApp
Google.Chrome_v40.0.2214.95_ssApp
Google.Chrome_v40.0.2214.95_x64_ssApp
GPU-Z_v0.8.1_ppApp
HWiNFO_v4.50-2400_ppApp
Java.Runtime_v8.0.31_ssApp
Junkware.Removal.Tool_v6.4.1_ppApp
K-Lite.Codec.Pack.Mega.11.00_ssApp
LibreOffice_v4.4.0.0_ssApp
Mega.Theme.Pack.Feb.2015_ssApp
mkvToolNix_v7.6.0.0_ppApp
MS.Visual.Runtimes.AIO_2014.12.17_ssApp
MS.XML.Parser_v4.0-SP3_ssApp
Notepad++.6.7.4..-..Je.suis.Charlie.edition_ssApp
Notepad2-mod_v4.2.25.935_ssApp
nVidia.Desktop.Drivers_v347.52_x64_ssApp
Revo.Uninstaller.1.95_ssApp
RogueKiller_v10.2.0_ppApp
Rufus_v1.4.12.535_ppApp
ssWPI_App_DB
System.Explorer_v6.3.0_ppApp
System.Explorer_v6.3.2_ppApp
Thunderbird_v31.4.0_ssApp
Tor.Browser.Bundle.4.03_ssApp
UltraISO.Premium.9.62_ssApp
uTorrent_v3.4.2.38758_ppApp
VirtualBox.+.Extension.Pack_v4.3.22-98236_ssApp
VMware.Workstation.Lite.11.0.0-2305329_ssApp
Win.7.Start.ORB.Changer_v2.6_ssApp
Win.Toolkit_v1.5.3.9_ppApp
WinRAR.x64.5.20_ssApp
Wise.Registry.Cleaner_v8.31.543_ppApp
Screens:
Here is desktop of my new build: 
  
  

===================================================
สนันสนุนเวปไซต์ 
โดย : บริจาคบัตรเติมเงินทรู ตั้งแต่ 50 ฿ ขึ้นไปได้ที่ลิงค์ข้างล่าง
คลิกเพื่อดูตัวอย่างในการเติมเงินเพื่อสนับสนุน

ใน win rar ทุกไฟล์ได้ใส่การกู้ข้อมูลไว้ 5 % ทุกไฟล์ที่ท่านดาวโหลด


Download : 
ขนาดไฟล์ 7.88 Gb.Part ละ 900 mb. ต่อ 1 Part  Part ที่ 9 / 569 Mb .
Download : 
PART 1 I PART 2 I PART 3 I PART 4 I PART 5  I PART 6 I PART 7 I PART 8 I PART 9
==================================================
แบบลิงค์เดียวไม่มีให้โหลด เนื่องจาก ปัญหาเน็ท หลุดบ่อยมากในขณะอัปโหลด
===================================================
===================================================
เข้าร่วมติดตามเว็บไซต์นี้
===================================================

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น