วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

DirectX 9,10,11,11.2 Api Offline Installer

DirectX 9,10,11,11.2 Api Offline Installer 
ข้อมูล
ชื่อเรื่อง : ดาวน์โหลด DirectX 9,10,11,11.2 Api Offline Installer 
คัดลอก :  V. DirectX 9,10,11,11.2
ผู้ผลิต:  Microsoft
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2015
ระบบปฏิบัติการ: All Windows
ขนาดไฟล์ (s) : 312 mb.
ยาแก้ไอ : ไม่ต้องใช้
ทดลองด้วยตัวเอง : _
ดาวโหลด ; ลิงค์เดียว
อัปโหลด :  jassha.blogspot.com 
Directx11 is an Application Programming Interface which enhanced the graphical experience for the Games and Multimedia application. So Directx11 is the excellent tool to improve the visual expeierence , The present version of the Directx is 11.2.​

Directx 11 Features :
DirectX® 11 is the very most recent in high-speed, high-fidelity game playing and computing. That Includes technologies like Compute Shaders, Direct2D, Multithreaded Rendering and Tessellation, DirectX® 11 can enable not just more visually amazing and stunning games, but important performance improvements in some of your favorite websites and everyday applications.​

So it is better to install Directx11, to improve Your Gaming experience( if you are Game Lover), Multimedia application and as well as multimedia based application development or Game development . Here I am providing the both Offline Installer versions of Directx11 and Directx9. Using this Downloads of Offline installers you can installing the Directx9 and Directx11 without a Internet connection. ​

Direct X FAQ for Newbies:
What is DirectX?
DirectX is a Microsoft Tool and it is a collection of large application Program interface. It is very useful for better video experience and gaming experience.​
Do I need DirectX for my Windows System?
Yes. You need DirectX for better visual effects, sounds, to run latest games and to use multimedia software.​
Is DirectX 11 compatible with Windows 8?
Yes, Microsoft Directx11 compatible with Windows 8.You can update DirectX windows 8 ​
How to Installer Direct X 11 in Windows:
Simple Download the Direct X from links and Run the DXSETUP.
Then next and then Install the Direct X.
Want to Check the New Version. Then go to RUN->then type DXDIAG then DirectX diagnostic tool will appear. Then Check you Latest Version their.

Note: If you found Error while installation some thing like "The program can't start because d3dx9_35.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem." Then Kindly install Direct X with the Web Installer.​

Directx11 is an Application Programming Interface which enhanced the graphical experience for the Games and Multimedia application. So Directx11 is the excellent tool to improve the visual expeierence , The present version of the Directx is 11 .​

What is Directx Technology ? -More About Directx11
DirectX is developed by the Microsoft and it is a collection of application programming interfaces (APIs) for handling tasks based on multimedia, especially game programming and video, on Microsoft platforms.Actually, the names of these APIs all began with Direct, Like Direct-draw,Direct3D, 3d Drawings, DirectMusic, DirectPlay, DirectSound, and so forth. The name DirectX seemed to be originated as shorthand phrase for all of these types of APIs (the X standing in for the particular API names) and soon became the name of the series

How to install the Directx9?

Download the exe file From the link for Directx9 .Click on exe and it will ask to select the folder to extract the files . select the “DXSETUP” exe like below and follow the installation Process.
How to install the Directx3D (11) ?
Install the package and install​

Tips To Follow While Downloading Versions
Windows 8 and Windows 7 Supports DirectX 11 version .
Windows 8, Windows 7, and Windows Vista supports DirectX 10.
DirectX 9 is supported in Windows 8, Windows 7, Windows Vista, and Windows XP. This is the latest version of DirectX that’s compatible with Windows XP.
Interestingly, the name Xbox also comes from DirectX as Xbox uses the technologies introduced in DirectX. Although DirectX is installed and included in all versions of Windows including Windows XP, Vista, 7, 8 and 10. The default version of DirectX is different in every version of Windows. Here’s the Windows version and its default DirectX installed version:
DirectX 2.0a (ver. 4.03) –> Windows 95 and Windows NT 4.0

DirectX 5.2 (ver. 4.05) –> Windows 98, Windows CE

DirectX 6.1a (ver. 4.06.03) –> Windows 98 exclusive

DirectX 7 (ver. 4.07.00) –> Windows 2000

Direct 7.1 (ver. 4.07.01) –> Windows ME

DirectX 8.1 (ver. 4.08) –> Windows XP and Windows Server 2003

DirectX 9.0c (ver. 4.09) –> Windows XP SP2 and SP3, Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 R2

DirectX 10.1 (ver. 6.00) –> Windows Vista, Windows Server 2008

DirectX 11 –> Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2

DirectX 11.1 –> Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012

DirectX 11.2 –> Windows 8.1, Windows RT, Windows Server 2012 R2

* Windows 10 will come with DirectX 12.​

These are only the major updates that I have listed. There were quite a few other updates and versions which were either minor or Operating System specific. If you want to know more about all the versions of DirectX, you may visit this Wikipedia page.

If you are a hardcore gamer or a multimedia enthusiast, then you will love every bit of the new versions of DirectX. If you are still using Windows XP, just update its DirectX to the latest version and see the different yourself. Same thing applies to Windows Vista, Windows 7 and Windows 8.

If you want to know the version of DirectX installed on your computer, just go to Run –> dxdiag

The new window will show you details about installed DirectX components in your computer.​
Here are providing direct download link to the full offline installers of DirectX 9, 10, 11 and 11.2.
http://www.teamos-hkrg.com/index.php?threads/directx-9-10-11-11-2-offline-installer-for-win-7-vista-xp-8-8-1.5784/

สนันสนุนเวปไซต์ 
โดย : บริจาคบัตรเติมเงินทรู ตั้งแต่ 50 ฿ ขึ้นไปได้ที่ลิงค์ข้างล่าง
คลิกเพื่อดูตัวอย่างในการเติมเงินเพื่อสนับสนุน

ใน win rar ทุกไฟล์ได้ใส่การกู้ข้อมูลไว้ 5 % ทุกไฟล์ที่ท่านดาวโหลด

==================================================
ผมคิดว่าการกดไลค์ 1 ครั้งของคุณใช่เวลาน้อยกว่าผมที่อัปให้คุณโหลด
==================================================
DirectX 11.2 [572MB] Windows 8.1, Windows RT, Windows Server 2012 R2
Download
DirectX 11 [572MB] Windows7, Windows Xp, Windows 2000 32Bit and 64 bit 
Download
DirectX 3d11 [512MB] Software Development Kit 
Download
DirectX 11 (92.5MB) End-User Runtimes
Download
DirectX 11 (1MB)Web Installer
Download
DirectX 9 [95.6 MB] (June 2010 redistributable) 
Download

===================================================
===================================================

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น