วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Adobe Acrobat XI Pro 11.0.19 Multilingual Cracked Portable

Adobe Acrobat XI Pro 11.0.19 Multilingual Cracked Portable
Adobe Acrobat XI Pro 11.0.19 Final Version Direct Download is the most popular software to create, edit and manage PDF documents. It allows you to create and edit PDF files with rich multimedia files, secure PDF files with encrypted password and don’t let other steal your information. The application allows you to view PDF files on your computer with ease. Now download the latest release of Acrobat XI Pro 11 Crack 32-bit and 64-bit.

The contents of multiple types can be combined into a multilingual, organized PDF Portfolio. Available portfolios by professional designers-layouts, Visual themes and color palettes. It also allows to add logos and colors of the company make it easy to comply with the image of the brand.

A variety of documents with rich multimedia socket efficiently present ideas. For PDF files, you can insert sounds, videos compatible with Flash Player and interactive elements, which will also be available in Adobe Reader and Reader XI Pro 11.

Download Acrobat Reader XI Pro 11 License Patch, you can examine two files and highlight the text and images, so that the differences between two versions of a PDF file were clearly visible. Extending the capabilities of the Reader-users of Adobe Reader and Reader can participate in shared reviews, fill and save forms, as well as digitally sign and approve PDF documents-regardless of platform or operating system.

In addition, interactive PDF forms offers intelligent recognition fields allows you to convert existing forms into fillable PDF Forms. You can also design forms using the included templates. Quickly the collected data can be exported to a spreadsheet for analysis. The program offers the ability to track and manage the response.

Share files online-online services Adobe Send-Now available in Acrobat allows you to send, share, and also track large files. Besides, you do not need to worry about size limits associated with e-mail, support for FTP sites or expensive courier.
Adobe Acrobat XI Pro 11 Serial Key Features:

The browser also allows you to delete files, they move, copy and rename it, so this is the primary manager for PDF files. Open documents is not the only function of the application. With the integration of Adobe cloud, it is possible to place in the file and access at any time (Adobe account required). The reader can search for specific phrases, and add formatted notes, additions, and handwritten signatures.

Viewing files the user may provide through the mechanism of the system, or transfer printing with Google Cloud Print. Unquestionable advantages are availability of night mode, and blocking the screen brightness at a constant level. The reader is able to open even large and complex PDF documents, but in this case you have to reckon with declines in performance on slower devices and a lack of liquidity when you scroll the document.

Installation Instructions by [jassha.blogspot.com]

1- Open [Acrobat_XI_PRO_11.0.19_Activated_Portable.exe] and use the software.
2- The program is cracked and can be used as portable. No serial or patch needed.
3- Enjoy Adobe Acrobat XI Pro 11 Activation Code Latest Full Version.

สนันสนุนเวปไซต์ 

โดย : บริจาคบัตรเติมเงินทรู ตั้งแต่ 50 ฿ ขึ้นไปได้ที่ลิงค์ข้างล่าง


คลิกเพื่อดูตัวอย่างในการเติมเงินเพื่อสนับสนุน

ใน win rar ทุกไฟล์ได้ใส่การกู้ข้อมูลไว้ 5 % ทุกไฟล์ที่ท่านดาวโหลด


วิธีดาวโหลด ไฟล์600Mb./3 PART
download
PART01 | PART02 | PART03 |
 
NO PASS 
Link :One2up

1 ความคิดเห็น: