วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

Snappy Driver Installer R539-driverpak 17024

Snappy Driver Installer R539-driverpak 17024
Version of the program: the SDI R539 from 27.02.2017 / the DP 17024 of 27/02/2017
Developers: SamLab (drayverpaki), BadPointer (program).
Language: ThaiLand, English and another 33 languages.
Treatment: not required

System requirements:
Windows 2000 | XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10


Description:
Snappy Driver Installer (the SDI) - a portable software to install and update drivers and does not require an internet connection. It is a leader among the programs of this class matching accuracy and speed drivers. When ranking the driver gives priority to a more appropriate drivers (regardless of the availability of newer versions), to minimize the risks to ordinary users. Specialists can evaluate a large amount of information issued by the driver and the option to choose an alternate driver.

Key Features SDI:
Programming language: C / C ++.
The most advanced algorithm for matching drivers among peers.
The program "weighs" about 4 megabytes (both versions) and does not require any third-party programs / libraries.
High performance for indexing, searching for drivers, installing.
Support for uncompressed drivers.
Creating snapshots of the system, allowing to emulate someone else's system to another PC.
Warnings about possible virus attempts to infect the stick with the program.
The ability to update the software via the Internet and drayverpaki (torrent technology).
What is this release different from SamDrivers?
This distribution is created on the basis of the collection SamDrivers with the following differences:
No third-party software.
There are no other programs to install the drivers.
Included are two versions of the program the SDI - 32-bit and 64-bit.
The distribution is made in the form of a folder, and not-.iso image that allows you to choose to download drayverpaki.
Distribution is updated with each release drayverpakov rather than once a month.
Drayverpak DP_zBad renamed DP_zSDI_only, because it contains the drivers for the devices installed that is only possible through the SDI program
Added additional drayverpak DP_Videos_OEM (drayverpakov description below)
Drayverpak, included in the distribution
DP_Biometric | Touchscreens
DP_Bluetooth | Bluetooth Devices
| DP_CardReader Card Readers
DP_Chipset | Chipsets
DP_LAN_Intel | Intel Network Cards
| DP_LAN_Others Network cards Other
DP_LAN_Realtek-NT | Network cards Realtek (Win Vista-10)
DP_LAN_Realtek-XP, | Network cards the Realtek (the Win XP,)
DP_MassStorage | Controllers, the HDD / the SSD
DP_Misc | Peripherals
DP_Modem | Modems
DP_Monitor | Monitors and projectors
DP_Printer | Printers
DP_Sound_ADI | Sound ADI card and the Max the Sound
DP_Sound_CMedia | Sound cards-the Media the C
DP_Sound_Conexant | Sound the Conexant
DP_Sound_Creative | Sound the Creative
DP_Sound_IDT | Sound Cards IDT and the SigmaTel
DP_Sound_Others | Sound cards Other
DP_Sound_VIA | VIA Sound Cards
| DP_Sounds_HDMI HDMI devices are the audio
DP_Sounds_Realtek | Sound the Realtek
DP_Telephone | Phones / Smartphones
DP_Touchpad_Alps | Touch-pads Alps
DP_Touchpad_Cypress | Touch-pads of Cypress
DP_Touchpad_Elan | Touch-pads of Elan
DP_Touchpad_Others | Touch-pads Other
DP_Touchpad_Synaptics | Touch-pads The Synaptics
DP_TV_Aver | Tuner Aver
DP_TV_Beholder | Tuner Beholder
DP_TV_DVB | Tuners and DVB devices
DP_TV_Others | Tuners other
DP_Vendor | The unique device-specific vendor
DP_Video_Intel-NT | Intel Graphics Card (Win Vista-10)
DP_Video_Intel-XP, | Intel Graphics Card (the Win XP,)
DP_Video_nVIDIA_Server | Server-side graphics the nVidia
DP_Video_nVIDIA-the NT | Video Cards nVidia (Win Vista-10)
DP_Video_nVIDIA-XP, | NVidia Graphics cards (the Win XP,)
DP_Videos_AMD_Server | AMD / ATI graphics cards Server
DP_Videos_AMD-NT | AMD / ATI Video Cards (Win Vista-10)
DP_Videos_AMD-XP, | AMD / ATI Graphics cards (the Win XP,)
DP_Videos_Others | Video cards Other
DP_WebCam | Web camera
DP_WLAN-WiFi | Wi-Fi module and wireless devices
DP_WWAN-4G | Modem / 3G / 4G / LTE devices
DP_xUSB | Controllers, the USB
DP_zUSB3 | USB controllers 3
DP_zVirtual | Virtual devices
DP_zBad | Different device drivers which are best installed only via SDI

Various utility to work with the program, who need to know
Click on the panel driver install / remove "daw".
"Install" button starts the installation of the selected driver.
Click on the driver panel, while holding down the Shift key starts the installation of the driver.
During installation, you can add / exclude drivers to be installed.
Cancel the driver installation is possible up to its final unpacking.
Click on the general progress bar stops the installation.
Holding down the space bar when the mouse cursor displays a table on the panel driver with all alternative drivers for this device. The list is sorted by the most optimum for less suitable.
Click on the icon with the double "daw" on the right side panel of the driver opens the list of alternative drivers for the device.
Show alternative drivers can also use filters in the expert mode.
Holding the Ctrl when you hover the mouse cursor over the driver displays a hint with the comparison of the installed driver to the proposed installation. Green illuminated preferred characteristics. The lower driver score, the better it fits.
Right click on the driver panel opens a context menu.
Click on the panel, "System Information" opens the "Device Manager".
Right click on the panel, "System Information" to open a context menu where you can select a system in the list for which will be found / selected drivers on a given hardware configuration.
The program window can be dragged over any part thereof.
In the case of addition / removal of devices, the program will automatically update the drivers list.
At attempt to write an autorun.inf file on a flash drive, you may receive a warning about a possible virus.
Press the F8 key, you can change the display mode of the drivers in the list. One touch displays to the right of the panel name of the driver drayverpak with this driver. A second click moves the name drayverpak up over the driver / drivers group. A third press removes the name drayverpak. (The same actions available in the "Options" dialog box)
Hold down the Ctrl key while rotating the mouse wheel allows you to zoom in / out interface elements in the program window. Pressing Ctrl + 0 returns the dimensions of the elements 'default' interface. Similarly, the combination of running an alternative hold down the Ctrl key and the "+" and "-" the keyboard. (The same actions available in the "Options" dialog box)
Recording on the DVD assembly
To build on the DVD recording is not necessary to create an ISO image (although you can do it), because-Man About Town program and the standard Windows tool for recording discs are able to record directly from a folder.

1. Run the program and set the desired setting.
2. Delete the folder logs.
3. If you are recording on a single-layer DVD disc, it is necessary to remove from the drivers folder:
- DP_Printer
- DP_Touchpad_Alps
- DP_Touchpad_Cypress
- DP_Touchpad_Elan
- DP_Touchpad_Others
- DP_Touchpad_Synaptics
- DP_TV_Others
- DP_Video_Others
- DP_Video_Server
4. Transfer the files on the DVD drive and select "Write these files to CD disk".

Changes on 02/03/2017
SDI R539 updated to version
updated to version 18 drayverpakov 17024 (~ 2.8 GB)

How to download an updated distribution
If the update occurs in the same folder, where there is a previous version, some additional steps are required to complete in order to avoid possible problems.

Method 1 (easy)
Remove old torrent of client, delete all downloaded data.
Download new torrent and start download.

Method 2 (correct)
Remove old torrent of client data from the folder to delete all folders and files except folder the Drivers .
Download new torrent.
Remove daw start downloading or stop the download if it has already begun.
In the pop-hand menu (right click on the line) select the action Calculate hash / Check force .
you can start download the scan is complete.
To delete old drayverpakov after downloading the file you need to run del_old_driverpacks.bat .
Name: Snappy Driver Installer R539.iso
Date: 3/2/2017
Size: 11.3GB (3,561,994,240 bytes)
--------
SHA-1: 4b71754bc0a99953ff7e3413a6e3aa7bd82bca9a
MD5: f6cf30fe0a55b26d816780efbcafe02c
CRC32: 460bba1fสนันสนุนเวปไซต์ 
โดย : บริจาคบัตรเติมเงินทรู ตั้งแต่ 50 ฿ ขึ้นไปได้ที่ลิงค์ข้างล่าง


คลิกเพื่อดูตัวอย่างในการเติมเงินเพื่อสนับสนุน
ใน win rar ทุกไฟล์ได้ใส่การกู้ข้อมูลไว้ 5 % ทุกไฟล์ที่ท่านดาวโหลด

 ============================ 
วิธีดาวโหลดทน ๆ กดดาวโหลดหน่อยนะครับ
download
NO PASS 
Link :MEGA

2 ความคิดเห็น:

  1. ขาด part 15 ครับ คลิ๊ก part 15 เป็น part 16 ครับ

    ตอบลบ
  2. ลบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ

    ตอบลบ